Samochody używane

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Japan Motors

Kategoria: nowe, silniki, mechanika, stacje obsługi, używane

Zielony Zaułek 2, Chorzów
tel. 32 609 04 27


Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Polityka Prywatności