Samochody używane

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 3
Częstochowska 212, Kalisz
tel. 62 766 51 00
Skarszewska 56, Kalisz
tel. 62 760 20 12
Wrocławska 75, Kalisz
tel. 62 766 65 52
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Polityka Prywatności