Samochody używane

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 3
Częstochowska 212, Kalisz
tel. 62 766 51 00
Skarszewska 56, Kalisz
tel. 62 760 20 12
Wrocławska 75, Kalisz
tel. 62 766 65 52
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Polityka Prywatności