Samochody używane

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 4
Obrońców Westerplatte 29, Ruda Śląska
tel. 32 344 72 00
Bujoczka 5, Ruda Śląska
tel. 32 243 67 06
1 Maja 145, Ruda Śląska
tel. 32 340 05 64
Katowicka 112, Ruda Śląska
tel. 32 240 99 80
Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Polityka Prywatności