Samochody używane

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Radtur

Cezarówka Dolna, Jaworzno
tel. 32 614 19 70


Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Polityka Prywatności