Samochody używane

Miasto - woj.

A.B. Camil

Obrońców Stalingradu 41, Opole
tel. 77 453 76 44


Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności