Samochody używane

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Automobil

Sikorskiego 38, Szczecin
tel. 91 449 49 01


Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Polityka Prywatności