Samochody używane

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Domański Grzegorz

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo, używane

Zgrzebnioka 1, Chorzów
tel. 32 241 38 57


Oznacza wjazd do miejscowości
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Polityka Prywatności